ProCE Banner Activity

Ligtas na mga Kasanayan sa Opioid: Ang Mapagkukunan para sa Mga Propesyonal sa Pangangalaga sa Kalusugan at Pasyente

PDF

Ang mada-download na mapagkukunan na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon sa ligtas na paggamit ng opioid at epektibong mga estratehiya para sa pagkokomunika upang matiyak na nauunawaan ng pasyente.

Released: September 13, 2023

Share

Faculty

Mariya Kotova

Mariya Kotova, PharmD

Senior Pharmacist, Pain Management
UC Davis Health
Sacramento, California

Cindy Steinberg

Cindy Steinberg, BA, BS

Director of Policy & Advocacy
U.S. Pain Foundation
Patient Advocate & Patient
Lexington, Massachusetts 

Provided by

Provided by Clinical Care Options, LLC, and in partnership with the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, Alliance to Advance Comprehensive Integrative Pain Management, Practicing Clinicians Exchange, and ProCE.

ProCE Banner

Supporters

This activity is supported by an independent educational grant from the Opioid Analgesic REMS Program Companies. Please see this link for a listing of REMS Program Companies. This activity is intended to be fully compliant with the Opioid Analgesic REMS education requirements issued by the FDA.

Opioid Analgesic REMS Program Companies

Partners

Alliance to Advance Comprehensive Integrative Pain Management

ProCE Banner

American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation

ProCE Banner

Practicing Clinicians Exchange

ProCE Banner

ProCE

ProCE Banner

Disclosure

Primary Author

Mariya Kotova, PharmD

Senior Pharmacist, Pain Management
UC Davis Health
Sacramento, California

Mariya Kotova, PharmD, has no relevant financial relationships to disclose.

Cindy Steinberg, BA, BS

Director of Policy & Advocacy
U.S. Pain Foundation
Patient Advocate & Patient
Lexington, Massachusetts 

Cindy Steinberg, BA, BS, has no relevant financial relationships to disclose.